โภชนาการหมาย ถึง อาหารที่เราทานเข้าไปสู่ร่างกายแล้วสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตของร่างกายและใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ที่ได้อาหารเพียงพอและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็น สูงอายุจำนวนมากยังคงต้องการพลังงานสำหรับใช้ดูหนังโป๊ไทยด้วย
ในผู้สูงอายุนั้นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะเกิดการเสื่อมขึ้น และในการตัดสินว่าวัยไหนจะเป็นวัยสูงอายุนั้นทางการแพทย์ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน ในบ้านเรานั้นถือเอาการเกษียณอายุราชการเป็นเกณฑ์กำหนดว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สมัยนี้คนอายุ 60 ก็ยังชอบดูหนังโป๊ไทยแถมมีแรงดูหนังโป๊ไทยได้ทั้งวัน

การทำงานของร่างกายในผู้สูงอายุนั้นจะช้าและเสื่อมถอยลง
1. การทำงานของประสาททั้ง 5 จะด้อยลง เมื่อมีอายุที่มากขึ้นการทำงานของประสาทที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น การรับรส เสียง กลิ่น และการสัมผัสก็จะลดถอยลง ความรู้สึกทางเพศเวลาดูหนังโป๊ไทยก็ลดลง และเมื่อรู้รสชาติได้น้อยลงก็จะทำให้ความอยากอาหารลดลง สายตาก็ไม่มีประสิทธิภาพในการเลือกซื้ออาหารและการทำอาหารจะขาดประสิทธิภาพประสาทรับกลิ่นจะทำงานได้น้อยลง เมื่อการทำงานของประสาททั้ง 5 เสื่อมลงจะทำให้ผู้สูงอายุละเลยต่อการกินอาหารที่มีคุณค่าและทำให้เกิดภาวะทุโภชนาการได้
2. เรื่องการทำงานของระบบทางเดินอาหารด้อยลง ทำให้มีการทำงานและการหลั่งของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้ลดลงร่วมต้องทำงานของต่อมน้ำลายในปากก็จะลดลงด้วยทำให้การบดเคี้ยว การกลืน การย่อย และการดูดซึมเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะย่อยไม่ได้ แล้วพบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีอาการท้องอืดทำให้มีแก๊สเกิดขึ้น ท้องเฟ้อ ลำไส้เคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ทำให้เกิดปัญหาด้านท้องผูกตามมา และผู้สูงอายุจะพบปัญหาในเรื่องของฟันฟันไม่ดีหรือไม่มีฟันทำให้การบดเคี้ยวอาหารนั้นไม่ดี
3. การทำงานของระบบไหลเวียนเลือดและไตลดลง ผลมาจากการไหลเวียนของเลือดเป็นไปได้ไม่ดี เลือดไปเลี้ยงที่ไตก็จะน้อยลงมีผลในเรื่องการกำจัดของเสียในร่างกายเป็นไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ตอนนี้หนังโป๊ไทยอวัยวะเพศไม่แข็งตัว
4. อุปสรรคทางกาย ได้แก่ การเผาผลาญน้ำตาลในร่างกายของผู้สูงอายุก็จะลดลงมีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานง่าย กระดูกข้อต่อต่างๆ เสื่อมลงทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายช้าลงไม่สะดวก
5. ปัญหาทางจิตใจ ในผู้สูงอายุจะมีปัญหาเกี่ยวกับความว้าเหว่ เหงาถูกทอดทิ้งจากลูกหลานและถ้าลูกหลานไม่ดูแลก็จะเกิดน้อยใจและมีอาการเศร้าซึมส่งผลทำให้เบื่ออาหาร
6. ฐานะการเงินในผู้สูงอายุอาศัยเงินเดือน เป็นรายได้ประจำและเมื่อเกษียณอายุก็จะไม่มีรายได้อื่นมาชดเชยก็จะมีปัญหาทางด้านการเงิน ส่งผลกระทบต่อ ภาวะทางโภชนาการได้